Tere tulemast!

“Juhtimiskoolituse OÜ” on loodud, et pakkuda ettevõtetele  laialt levinud juhtimissüsteemide standardite alaseid koolitusi ja vajadusel nõustamist.

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001:2015;
  • Keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001:2015;
  • Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi standard ISO 45001:2018;
  • Energiajuhtimissüsteemi standard ISO 50001:2018;
  • Eelpoolnimetatud standarditel baseeruvate juhtimissüsteemide auditeerimine;
  • Riskide juhtimine ja ISO 31000, erinevad riskijuhtimise meetodid;
  • Ülaltoodud standardite ja protsessijuhtimisega seotud nõustamine (seal hulgas  siseauditite läbiviimine).

Kontakt: info@juhtimiskoolitus.ee

Taust: Olen töötanud alates jaanuarist 2002 kuni septembrini 2018 sertifitseerimisasutuses Bureau Veritas Eesti ja tegelenud seal nii juhtimissüsteemide auditeerimise kui koolituste läbi viimisega. Tänaseks on põhitegevuseks kujunenud juhtimissüsteemide ja auditeerimisega seotud ainete õpetamine erinevates haridusasutustes (kõige pikemajalisemad partnerid on Tallinna Majanduskool ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor). Osalen endiselt Bureau Veritase poolt läbi viidavatel audititel ja korraldan koolitusi, kuid täna lepingupartneri vormis ning lisaks viin läbi koolitusi või juhtimissüsteemide alast nõustamist ja siseauditeid ettevõtete soovil.

Alar Sistok – “Juhtimiskoolituse OÜ” juhataja