Tere tulemast!

“Juhtimiskoolituse OÜ” on loodud, et pakkuda ettevõtetele  laialt levinud juhtimissüsteemide standardite alaseid koolitusi ja vajadusel nõustamist.

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001:2008 ning tänaseks uuenenud versioon ISO 9001:2015
  • Keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001:2004 ning tänaseks uuenenud versioon ISO 9001:2015
  • Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi standard OHSAS 18001:2007
  • Eelpoolnimetatud standarditel baseeruvate juhtimissüsteemide auditeerimine
  • Ülaltoodud standardite ja protsessijuhtimisega seotud nõustamised.

Kontakt: info@juhtimiskoolitus.ee

Aktiivset tegevust arendame järk-järgult kindlasti muutub ka meie koduleht aktiivsemaks ja saab huvitavama kujunduse.

Taust: Olen töötanud alates 2002 aastast sertifitseerimisasutuses Bureau Veritas Eesti ja tegelenud seal nii auditeerimise kui koolituste läbi viimisega. Tänaseks osalen endiselt Bureau Veritase poolt läbi viidavatel audititel ja korraldan koolitusi, kuid olen jätnud aega ka muudeks tegevusteks.

Alar Sistok – “Juhtimiskoolituse OÜ” juhataja